عطر نرگس رقص باد              نغمه ی شوق پرستو های شاد              خلوت گرم کبوترهای مست     نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار              خوش به حال روزگار

سال نو مبارک