طبق جدید ترین کشف صورت گرفته از سوی دانشمندان رابطه ی عمیقی بین دو موضوع به ظاهر بی ربط از همدیگر بدست آمده است. این کشف مهم که همین دیروز انتشار یافت به علل و عوامل ایجاد رابطه بین دو موضوع کنجکاوی بیش از حد(در زبان عامیانه : فضولی)و جشن تولد می پردازد.

دانشمند مذکور که سعی زيادی در پنهان کردن نام خود کرده است به تمامی افرادی که تولد آنها نزديک است توصيه می کند که اکيدا از کنجکاوی کردن بپرهيزند وگرنه کادوی تولد آنها با تاخير به دست آنها می رسد....!!!!!!!!

 

************

نرگس جان خواهر گلم تولدت

با يک روز تاخير مبارک.