گاهی ، نگاهی ، یادی ....

بعد از این چندتا پست فمینیستی ( به زعم بعضی ها...) لینک دانلود دو تا از کارهای استاد ناظری رو که به زبان زیبای کردی است و خودم خیلی دوستشون دارم برای دوستداران استاد می ذارم .

متن آهنگها رو هم به زبان کردی و هم ترجمه فارسی اونها رو هم می توانید در پایین ببینید.

با تشکر از وبلاگ ساز خاموش برای درج متن آهنگ وصال و وبلاگ تصنیفها و سرودهای ایران زمین برای آهنگ یاوران.

 

 

 

تصنیف کردی یاوران از شهرام ناظری

یاوَران مَسِم (من مستم دوستان)
یاوَران مَسِم (من مستم دوستان)
مِن مَسِ مَخمور باده ی اَ لَسِم (من مست مخمور باده ازلی هستم)
لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم (لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت)

شوئله ی نارِ عِشق پَر چی ﮊََه پُوسِم (شعله اتش عشق از پوستم بیرون زد)
شوئله ی نارِ عِشق پَر چی ﮊََه پُوسِم (شعله اتش عشق از پوستم بیرون زد)
خالی ﮊَه خاکی مَملو ﮊَه دوسِم (از چیزهای خاکی و دنیوی خالی شدم و حالا وجود دوست تمام وجودم را فرا گرفته است)
یاوَران مَسِم (من مستم دوستان)
یاوَران مَسِم (من مستم دوستان)
مِن مَسِ مَخمور باده ی اَ لَسِم (من مست مخمور باده ازلی هستم)
لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم (لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت)

یاوَران مَسِم (من مستم دوستان)
یاوَران مَسِم (من مستم دوستان)
مِن مَسِ مَخمور باده ی اَ لَسِم (من مست مخمور باده ازلی هستم)
لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم (لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت)
لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم (لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت)

فَرماوَه ساقی بلوا مینای مِن (ساقی گفت از مینای من بنوش )
سَرشار که سا غَر بِدهَ پَیا پِی (ساغر جام لبریز را پیاپی بده)
پَیا پِی پِر کِرد پَیا پِی نوشام (پیاپی پر کرد و پیاپی نوشیدم)
تا کِه دیده ی دِل هِجرَ دوس نوشا (تا چشم دل دوری دوست را احساس کرد)

شوئله ی نارِ عِشق پَر چی ﮊََه پُوسِم (شعله اتش عشق از پوستم بیرون زد)
شوئله ی نارِ عِشق پَر چی ﮊََه پُوسِم (شعله اتش عشق از پوستم بیرون زد)
خالی ﮊَه خاکی مَملو ﮊَه دوسِم (از چیزهای خاکی و دنیوی خالی شدم و حالا وجود دوست تمام وجودم را فرا گرفته است)
یاوَران مَسِم (من مستم دوستان)
یاوَران مَسِم (من مستم دوستان)
مِن مَسِ مَخمور باده ی اَ لَسِم (من مست مخمور باده ازلی هستم)
لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم (لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت)
لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم (لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت)

اِی دِل تا کَسی چُو خوم نای وَ جوش (ای دل تا کسی مانند خم نجوشد)

اِی دِل تا کَسی چُو خوم نای وَ جوش (ای دل تا کسی مانند خم نجوشد)

حَلقه ی بَندَگی عِشق نَه کِی وَ گوش (و حلقه بندگی عشق را به گوش نکند)
مَحرَمِ نمو هرگز وَ اَسرار (هرگز محرم اسرار نمیشود)
مَحرَمِ نمو هرگز وَ اَسرار (هرگز محرم اسرار نمیشود)
نَخلِ ئومیدِش دوسی نایِر بار (نخل امیدش میوه دوستی نمی گیرد)
نَخلِ ئومیدِش دوسی نایِر بار (نخل امیدش میوه دوستی نمی گیرد)
نَخلِ ئومیدِش دوسی نایِر بار (نخل امیدش میوه دوستی نمی گیرد)

 

 تصنیف کردی وصال 

هرچن که زانم نیونم وصالت................هرچندکه می دانم وصالت را نمی بینم
دل کوس که فتیم هر هاخیالت...............(اما) دل رسوای من درخیال توست

بیلن بمرم هه ر وی درد وه...................بگذارید بااین دردبمیرم

سربنم وبان سنگ سرد̕ وه....................سرم را روی سنگ سرد بگذارم

امشو دوباره مطرب ترانه سر که..................امشب مطرب دوباره ترانه سر کن
وساز سینه ی  سوزیام غم له دل درکه.....با ساز  سینه ی سوخته ام  غم ازدل بیرون کن

 بارغم زمانه له کولم هه ل گر.......................بارغم زمانه را ازدوشم بردار
لیو خشکم  له باده ی  شیدایی ترکه.............لب خشکم را با باده ی  شیدایی ترکن

ساقی پیاله پرکه له باده ی زلالت.......ساقی پیاله راازباده زلالت پرکن

آخر مگر نیه زانی وصاله وصال.............(آخر)مگرنمی دانی وصال است وصال

 گل بانگ دل زاریه مطرب پرسرکه..................گل بانگ زاری دل است مطرب بنواز
دل بی خو̕ ر له دنیا   مست و شور و حال ......دل بی خبر از دنیاست:مست و شور و حال...

 

 

نوشته شده در پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ توسط مریم نظرات () |